Hallands Nation utlyser förtroendepostertisdag 22 november 2016 kl. 20:04

Nedan följer valberedningens nomineringar samt de motförslag som har meddelats till valberedningens
ordförande. Nationsmötet är på torsdag den 24 november kl. 19:00 i puben.
Valberedningsledamot*  VT17-HT17
Valberedningsledamot*  VT17-HT17

*Valberedningsledamot väljs genom fri nominering. Anmälan/nominering sätts upp på anslagstavlan eller ges till mötesordförande vid nationsmötets början.

Kollegieledamot VT17-HT18 Marcus Skantze
Kollegieledamot VT17-HT18 Gustaw Eriksson
Aniarakommunikatör VT17-HT17 Sanna Jaselius
Klubbkommunikatör VT17-HT17 Gustav Åkesson
Pubkommunikatör VT17-HT17 Rebecca Oldfield
Barförman VT17-HT17 Ellinor Källén
Brunchförman VT17-HT17 Emma Petterson
Fanbärare VT17-HT17 Ellen Hasselbalch
Fotoförman VT17-HT17 Alexander Sand
Gillestugeförman VT17-HT17 Fredrik Axelsson
HNV-förman VT17-HT17 Vakant
Hovmästare VT17-HT17 Julius Petersson
Idrottsförman VT17-HT17 Klára Nováková
IT-förman Fyllnadsval VT17

Motförslag:

Vakant

Christopher Sandersjöö

Kock VT17-HT17 Vakant
Kvällsansvarig VT17-HT17 Ellen Bergdahl
Kvällsansvarig VT17-HT17 Hampus Skyllermark
Kök onsdag Fyllnadsval VT17

Motförslag:

Vakant

Klara Domeij

Kök onsdag VT17-HT17

Motförslag:

Vakant

Ingrid Torstensson

Leijonhufvud VT17-HT17

Motförslag:

Vakant

Maria Meincke

Lunchförman VT17-HT17 Michaela Diedrich
NATU-förman VT17-HT17 Johan Uppström
Novischförman VT17-HT17 Kevin Phan
Pubförman fredag VT17-HT17 Jacob Boström
Pubförman fredag VT17-HT17 August Sjölin
Pubförman onsdag Fyllnadsval VT17

Motförslag:

Vakant

Frida Nilsson

Pubförman onsdag VT17-HT17 Jonathan Paul
Pubförman onsdag VT17-HT17 Thomas Jagiello-Syski
Quizmaster VT17-HT17

Motförslag:

Tobias Wallander

Mathilda Larsson

Redaktör VT17-HT17 Mauritz Hansson
Sexmästare Fyllnadsval VT17 Marcus Göransson
Sexmästare VT17-HT17 Erik Modéus
Sexmästare VT17-HT17 Ebba Harbo-Thomasson
Slabbförman VT17-HT17 Tove Broman
Textilvårdsförman VT17-HT17 Daniel Andersson

 

 

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

I valberedningens tjänst,

Johanna Jern
Valberedningens ordförande
Mail: valberedning@hallandsnation.se
Tel: 073-727 56 01

 

  • facebook Hallands Nation utlyser förtroendeposter
  • twitter Hallands Nation utlyser förtroendeposter
 

Hallands Nation utlyser förtroendepostermåndag 14 november 2016 kl. 20:36

Valberedningen på Hallands Nation har den stora äran att nominera följande personer till nationsmötet torsdagen den 24 november:

Valberedningsledamot* VT17-HT17
Valberedningsledamot* VT17-HT17

*Valberedningsledamot väljs genom fri nominering. Anmälan/nominering sätts upp på anslagstavlan eller ges till mötesordförande vid nationsmötets början.

Kollegieledamot Marcus Skantze VT17-HT18
Kollegieledamot Gustaw Eriksson VT17-HT18
Aniarakommunikatör Sanna Jaselius VT17-HT17
Klubbkommunikatör Gustav Åkesson VT17-HT17
Pubkommunikatör Rebecca Oldfield VT17-HT17
Barförman Ellinor Källén VT17-HT17
Brunchförman Emma Petterson VT17-HT17
Fanbärare Ellen Hasselbalch VT17-HT17
Fotoförman Alexander Sand VT17-HT17
Gillestugeförman Fredrik Axelsson VT17-HT17
HNV-förman Vakant VT17-HT17
Hovmästare Julius Petersson VT17-HT17
Idrottsförman Klára Nováková VT17-HT17
IT-förman Fyllnadsval Vakant VT17
Kock Vakant VT17-HT17
Kvällsansvarig Ellen Bergdahl VT17-HT17
Kvällsansvarig Hampus Skyllermark VT17-HT17
Kök onsdag Fyllnadsval Vakant VT17
Kök onsdag Vakant VT17-HT17
Leijonhufvud Vakant VT17-HT17
Lunchförman Michaela Diedrich VT17-HT17
NATU-förman Johan Uppström VT17-HT17
Novischförman Kevin Phan VT17-HT17
Pubförman fredag Jacob Boström VT17-HT17
Pubförman fredag August Sjölin VT17-HT17
Pubförman onsdag Fyllnadsval Vakant VT17
Pubförman onsdag Jonathan Paul VT17-HT17
Pubförman onsdag Thomas Jagiello-Syski VT17-HT17
Quizmaster Tobias Wallander VT17-HT17
Redaktör Mauritz Hansson VT17-HT17
Sexmästare Fyllnadsval Marcus Göransson VT17
Sexmästare Erik Modéus VT17-HT17
Sexmästare Ebba Harbo-Thomasson VT17-HT17
Slabbförman Tove Broman VT17-HT17
Textilvårdsförman Daniel Andersson VT17-HT17

 

Motförslag skall anslås på anslagstavlan senast lördagen den 19 november kl. 23:59 och skall innehålla motförslagets namn, sökt post samt underskrift av två nationsmedlemmar. Motförslaget skall även meddela valberedningens ordförande via mail eller telefon. För att söka en förtroendepost förutsätts medlemskap på Hallands Nation.

Vid motförslag mot vakant post förlängs ansökningstiden med 48 timmar.

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

I valberedningens tjänst,

Johanna Jern
Valberedningens ordförande
Mail: valberedning@hallandsnation.se
Tel: 073-727 56 01

 

  • facebook Hallands Nation utlyser förtroendeposter
  • twitter Hallands Nation utlyser förtroendeposter
 

Nationsmöte 24 novembermåndag 14 november 2016 kl. 20:05

NATIONSMÖTE

Torsdagen den 24 november 2016

Plats: Wangöbiblioteket

Tid: 19.00

Dagordning 

§1 OFMÖ

§2 Godkännande av kallelse och dagordning

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av justeringspersoner och rösträknare

§5 Nomineringar till valberedningen

§6 Godkännande av föregående mötesprotokoll

§7 Stängning av röstlängden

§8 Quratelet informerar

§9 Ekonomi

§10 Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet HT15

§11 Fastställande av inskrivnings- och nationsavgift VT17

§12 Godkännande av verksamhetsplan VT17

§13 Stadgeändrning

§14 Val av hedersledamot

§15 Val av förtroendeposter

§16 Övrigt

§17 Meddelanden

§18 OFMA

Relevanta handlingar finns att tillgå på nationens expedition.

Frågor till proqurator ekonomi em. gällande bokslut HT15 ställs via mail: chistian.areskoug@gmail.com

Mat serveras efter mötet.

Samtliga medlemmar av Hallands Nation är välkomna för att göra sin röst hörd!

Välkomna!
Julia Herou, Qurator

  • facebook Nationsmöte 24 november
  • twitter Nationsmöte 24 november
 

Hallands Nation utlyser förtroendepostermåndag 24 oktober 2016 kl. 10:51

Valberedningen på Hallands Nation har den stora äran att utlysa följande förtroendeposter inför nationsmötet torsdagen den 24 november:

Valberedningsledamot* VT17-HT17
Valberedningsledamot* VT17-HT17

*Valberedningsledamot väljs genom fri nominering. Anmälan/nominering sätts upp på anslagstavlan eller ges till mötesordförande vid nationsmötets början.

Kollegieledamot VT17-HT18
Kollegieledamot VT17-HT18
Aniarakommunikatör VT17-HT17
Klubbkommunikatör VT17-HT17
Pubkommunikatör VT17-HT17
Barförman VT17-HT17
Brunchförman VT17-HT17
Fanbärare VT17-HT17
Fotoförman VT17-HT17
Gillestugeförman VT17-HT17
HNV-förman  VT17-HT18
Hovmästare VT17-HT17
Idrottsförman VT17-HT17
IT-förman Fyllnadsval VT17
Kock VT17-HT17
Kvällsansvarig VT17-HT17
Kvällsansvarig VT17-HT17
Kök onsdag Fyllnadsval VT17
Kök onsdag VT17-HT17
Leijonhufvud VT17-HT17
Lunchförman VT17-HT17
NATU-förman VT17-HT17
Novischförman VT17-HT17
Pubförman fredag VT17-HT17
Pubförman fredag VT17-HT17
Pubförman onsdag Fyllnadsval VT17
Pubförman onsdag VT17-HT17
Pubförman onsdag VT17-HT17
Quizmaster VT17-HT17
Redaktör VT17-HT17
Sexmästare Fyllnadsval VT17
Sexmästare VT17-HT17
Sexmästare VT17-HT17
Slabbförman VT17-HT17
Textilvårdsförman VT17-HT17

 

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

Nomineringarna skall mailas till valberedning@hallandsnation.se eller läggas i valberedningens brevlåda vid entrén senast lördagen den 5 november kl. 23:59 och ska innehålla den nominerades namn, telefonnummer, mailadress samt föreslagen post. Man får nominera vem man vill förutsatt att personen är medlem av Hallands Nation. Givetvis kan man även nominera sig själv. Viktigt är att en post måste sökas på det antal terminer den är utlyst. Samtliga nominerade kallas till intervju, vilka hålls under vecka 44-45.

 

I valberedningens tjänst,

Johanna Jern
Valberedningens ordförande
Mail: valberedning@hallandsnation.se
Tel: 073-727 56 01

  • facebook Hallands Nation utlyser förtroendeposter
  • twitter Hallands Nation utlyser förtroendeposter
 
 
 
Studentlund.se