Utlysningar av höstens stipendiermåndag 26 september 2016 kl. 17:56

Nu är höstens nations – och universitetsstipendier utlysta!

The nation  and universitary scholarships for this autumn semester are now open for application!

Nations- & universitetsstipendier för VT16

  • facebook Utlysningar av höstens stipendier
  • twitter Utlysningar av höstens stipendier
 

Hallands Nation utlyser förtroendepostermåndag 12 september 2016 kl. 19:57

Hallands Nations Valberedning har den stora äran att nominera följande personer till förmannaposter inför nationsmötet torsdagen den 22 september:

Valberedningsledamot* HT16-VT17
Valberedningsledamot* HT16-VT17

*Poster till valberedningen väljs genom fri nominering. Ansökning/nominering sätts upp på anslagstavlan eller lämnas till mötesordförande vid nationsmötets början.

Kommunikatör Pub Fyllnadsval HT16 Gustaw Eriksson
Barförman Fyllnadsval HT16 Ellinor Källén
Brunchförman HT16-VT17 Jespher Johansson
Hovmästare HT16-VT17 Ellen Soroka
Kock Fyllnadsval HT16 Vakant
Kock HT16-VT17 Vakant
Kvällsansvarig Fyllnadsval HT16 Vakant
Leijonhufvud Fyllnadsval HT16 Vakant
Leijonhufvud HT16-VT17 Simon Winge
Leijonhufvud HT16-VT17 Vakant
Lunchförman Fyllnadsval HT16 Vakant
Lunchförman HT16-VT17 Felicias Trounson
Lunchförman HT16-VT17 Vakant
Pubförman onsdag Fyllnadsval HT16 Jasmin Köhnken-Sawall
Redaktör Fyllnadsval HT16 Mauritz Hansson
Sexmästare Fyllnadsval HT16 Elisabet Wikander
Sexmästare HT16-VT17 Hedda Vitestam
Slabbförman HT16-VT17 Annie Larsson
Textilvårdsförman Fyllnadsval HT16 Fredrik Axelsson
Textilvårdsförman HT16-VT17 Mathilda Larsson

 

Motförslag skall anslås på anslagstavlan senast lördagen den 17 september kl. 23:59 och ska innehålla motförslagets namn, sökt post samt underskrift av två nationsmedlemmar. Motförslaget skall även meddela valberedningens ordförande via mail eller telefon. Vid motförslag mot vakant post förlängs ansökningstiden med 48 timmar.

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

I valberedningens tjänst,
Johanna Jern
Ordförande valberedningen
Tel: 073-737 27 56 01 Mail: valberedning@hallandsnation.se

  • facebook Hallands Nation utlyser förtroendeposter
  • twitter Hallands Nation utlyser förtroendeposter
 

Nationsmöte 22 septembermåndag 12 september 2016 kl. 19:56

NATIONSMÖTE

Torsdagen den 22 september 2016

Plats: Hallands Ås

Tid: 19.00

Dagordning 

§1 OFMÖ

§2 Godkännande av kallelse och dagordning

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av justeringspersoner och rösträknare

§5 Nomineringar till valberedningen

§6 Godkännande av föregående mötesprotokoll

§7 Quratelet informerar

§8 Ekonomi

§9 Godkännande av verksamhetsplan HT16

§10 Godkännande av budget HT16

§11 Val av senior ledamot i husstyrelsen HT16-VT19

§12 Val av hyresgästrepresentant i husstyrelsen HT6-VT17

§13 Val av förtroendeposter

§14 Övrigt

§15 Meddelanden

§16 OFMA

Relevanta handlingar finns att tillgå på nationens expedition.

Mat serveras efter mötet.

Samtliga medlemmar av Hallands Nation är välkomna för att göra sin röst hörd!

Välkomna!
Julia Herou, Qurator

  • facebook Nationsmöte 22 september
  • twitter Nationsmöte 22 september
 

Hallands Nations valberedning utlyser förtroendepostertisdag 23 augusti 2016 kl. 23:17

Hallands Nations Valberedning har den stora äran att utlysa följande förmannaposter inför nationsmötet torsdagen den 22 september:

Kommunikatör Pub Fyllnadsval     HT16
Barförman Fyllnadsval     HT16
Brunchförman     HT16-VT17
Hovmästare     HT16-VT17
Kock Fyllnadsval     HT16
Kock     HT16-VT17
Kvällsansvarig Fyllnadsval     HT16
Leijonhufvud Fyllnadsval     HT16
Leijonhufvud     HT16-VT17
Leijonhufvud     HT16-VT17
Lunchförman Fyllnadsval     HT16
Lunchförman     HT16-VT17
Lunchförman     HT16-VT17
Pubförman onsdag     HT16-VT17
Redaktör Fyllnadsval     HT16
Sexmästare Fyllnadsval     HT16
Sexmästare     HT16-VT17
Slabbförman     HT16-VT17
Textilvårdsförman Fyllnadsval     HT16
Textilvårdsförman     HT16-VT17

 

Valberedningsledamot*   HT16-VT17

*Poster till valberedningen väljs genom fri nominering. Ansökning/nominering sätts upp på anslagstavlan eller lämnas till ordförande vid nationsmötets början.
 

 

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter. Nomineringarna skall mailas till valberedning@hallandsnation.se eller läggas i valberedningens brevlåda vid entrén senast lördagen den 3 september kl. 23:59 och ska innehålla den nominerades namn, telefonnummer, mailadress samt föreslagen post. Man får nominera vem man vill förutsatt att personen är medlem av Hallands Nation. Givetvis kan man även nominera sig själv. Viktigt är att en post måste sökas på det antal terminer den är utlyst. Samtliga nominerade kallas till intervju.

I valberedningens tjänst,

Joakim Källén
Representant från Valberedningen
Mail: valberedning@hallandsnation.se

  • facebook Hallands Nations valberedning utlyser förtroendeposter
  • twitter Hallands Nations valberedning utlyser förtroendeposter
 
 
 
Studentlund.se