Hallands Nation utlyser förtroendepostermåndag 24 oktober 2016 kl. 10:51

Valberedningen på Hallands Nation har den stora äran att utlysa följande förtroendeposter inför nationsmötet torsdagen den 24 november:

Valberedningsledamot* VT17-HT17
Valberedningsledamot* VT17-HT17

*Valberedningsledamot väljs genom fri nominering. Anmälan/nominering sätts upp på anslagstavlan eller ges till mötesordförande vid nationsmötets början.

Kollegieledamot VT17-HT18
Kollegieledamot VT17-HT18
Aniarakommunikatör VT17-HT17
Klubbkommunikatör VT17-HT17
Pubkommunikatör VT17-HT17
Barförman VT17-HT17
Brunchförman VT17-HT17
Fanbärare VT17-HT17
Fotoförman VT17-HT17
Gillestugeförman VT17-HT17
HNV-förman  VT17-HT18
Hovmästare VT17-HT17
Idrottsförman VT17-HT17
IT-förman Fyllnadsval VT17
Kock VT17-HT17
Kvällsansvarig VT17-HT17
Kvällsansvarig VT17-HT17
Kök onsdag Fyllnadsval VT17
Kök onsdag VT17-HT17
Leijonhufvud VT17-HT17
Lunchförman VT17-HT17
NATU-förman VT17-HT17
Novischförman VT17-HT17
Pubförman fredag VT17-HT17
Pubförman fredag VT17-HT17
Pubförman onsdag Fyllnadsval VT17
Pubförman onsdag VT17-HT17
Pubförman onsdag VT17-HT17
Quizmaster VT17-HT17
Redaktör VT17-HT17
Sexmästare Fyllnadsval VT17
Sexmästare VT17-HT17
Sexmästare VT17-HT17
Slabbförman VT17-HT17
Textilvårdsförman VT17-HT17

 

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

Nomineringarna skall mailas till valberedning@hallandsnation.se eller läggas i valberedningens brevlåda vid entrén senast lördagen den 5 november kl. 23:59 och ska innehålla den nominerades namn, telefonnummer, mailadress samt föreslagen post. Man får nominera vem man vill förutsatt att personen är medlem av Hallands Nation. Givetvis kan man även nominera sig själv. Viktigt är att en post måste sökas på det antal terminer den är utlyst. Samtliga nominerade kallas till intervju, vilka hålls under vecka 44-45.

 

I valberedningens tjänst,

Johanna Jern
Valberedningens ordförande
Mail: valberedning@hallandsnation.se
Tel: 073-727 56 01

 • facebook Hallands Nation utlyser förtroendeposter
 • twitter Hallands Nation utlyser förtroendeposter
 

Stipendium – Hallands Nations Vänners Jubileumsfondonsdag 19 oktober 2016 kl. 18:24

Har du någon som du vill uppmärksamma lite extra? Nu utlyser Hallands Nations Vänner sitt stipendium för ”bästa kamrat” som varje år delas ut till minst en medlem i Hallands Nation.

Stipendieansökan 2016 575x637 Stipendium  Hallands Nations Vänners Jubileumsfond

 • facebook Stipendium  Hallands Nations Vänners Jubileumsfond
 • twitter Stipendium  Hallands Nations Vänners Jubileumsfond
 

Hallands nation nominerar följande till förtroendepostermåndag 17 oktober 2016 kl. 10:20

Nedan följer valberedningens nomineringar samt de motförslag som har meddelats till valberedningens ordförande och annonserats på anslagstavlan. Nationsmötet är torsdagen den 20 oktober kl. 19:00.

Qurator VT17-HT17 Niklas Strandquist
Proqurator Social VT17-HT17 Joakim Källén
  Motförslag: Gustav Åkesson

För beskrivning av vad posterna innebär, se Quratelet

 

Valberedningen utlyser även följande förmannaposter:

Valberedningsledamot* HT16-VT17  

*Valberedningsledamot väljs genom fri nominering. Anmälan/nominering sätts upp på anslagstavlan eller ges till mötesordförande vid nationsmötets början.

Kock Fyllnadsval HT16 Vakant
Kock Fyllnadsval HT16-VT17 Vakant
  Motförslag: Gustav Harrysson
Kvällsansvarig  Fyllnadsval HT16 Vakant
Leijonhufvud  Fyllnadsval HT16 Kathleen Bolger
Leijonhufvud Fyllnadsval HT16-VT17 Vakant
  Motförslag: Kelly Thorburn
Lunchförman Fyllnadsval HT16 Vakant
Lunchförman Fyllnadsval HT16-VT17 Christopher Sandersjöö
Novischförman VT17-HT17 Emilia Pålsson
Novischförman VT17-HT17 Vakant

 

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

I valberedningens tjänst,

Johanna Jern
Valberedningens ordförande
Mail: valberedning@hallandsnation.se
Tel: 073-727 56 01

 • facebook Hallands nation nominerar följande till förtroendeposter
 • twitter Hallands nation nominerar följande till förtroendeposter
 

Valberedningens nomineringarmåndag 10 oktober 2016 kl. 20:36

Valberedningen har den stora äran att nominera följande personer till quratelsposter inför nationsmötet torsdagen den 20 oktober:

Qurator VT17-HT17 Niklas Strandquist
Proqurator Social VT17-HT17 Joakim Källén

 

Valberedningen utlyser även följande förmannaposter:

Valberedningsledamot* HT16-VT17  

*Valberedningsledamot väljs genom fri nominering. Anmälan/nominering sätts upp på anslagstavlan eller ges till mötesordförande vid nationsmötets början.

Kock Fyllnadsval HT16 Vakant
Kock Fyllnadsval HT16-VT17 Vakant
Kvällsansvarig  Fyllnadsval HT16 Vakant
Leijonhufvud  Fyllnadsval HT16 Kathleen Bolger
Leijonhufvud Fyllnadsval HT16-VT17 Vakant
Lunchförman Fyllnadsval HT16 Vakant
Lunchförman Fyllnadsval HT16-VT17 Christopher Sandersjöö
Novischförman VT17-HT17 Emilia Pålsson
Novischförman VT17-HT17 Vakant

 

Motförslag skall anslås på anslagstavlan senast lördagen den 15 oktober kl. 23:59 och ska innehålla motförslagets namn, sökt post samt underskrift av två nationsmedlemmar. Motförslaget skall även meddela valberedningens ordförande via mail eller telefon. Vid motförslag mot vakant post förlängs ansökningstiden med 48 timmar.

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

I valberedningens tjänst,
Johanna Jern
Valberedningens ordförande
Mail: valberedning@hallandsnation.se
Tel: 073-727 56 01

 

 • facebook Valberedningens nomineringar
 • twitter Valberedningens nomineringar
 
 
 
Studentlund.se