Valberedningens nomineringar med motförslagtisdag 10 maj 2016 kl. 16:44

Nedan följer valberedningens nomineringar samt de motförslag som har meddelats till valberedningens ordförande. Nationsmötet är på torsdag den 12 maj kl.19.00 på Hallands Ås.

Valberedningsordförande* HT16-VT17  
Valberedningsledamot* HT16-VT17  
Valberedningsledamot* HT16-VT17  

*Poster till valberedningen väljs genom fri nominering. Ansökning/nominering sätts upp på anslagstavlan eller lämnas till ordförande vid nationsmötets början.

 

Kollegieledamot HT16-VT18 Albert Eisen-Schmidt
Kollegieledamot HT16-VT18 Tove Eklund
Kollegieledamot HT16-VT18 Jesper Forsgren
Kollegieledamot HT16-VT18 Henrik Rydberg
Kollegieledamot HT16-VT18 Andreas Skantze
AKTU-kommunikatör HT16-VT17 Cleo Bjerkland
Aniarakommunikatör Fyllnadsval HT16 Sanna Jaselius
Klubbkommunikatör Fyllnadsval HT16 Vakant
  Motförslag: Gustav Åkesson
PR-kommunikatör HT16-VT17 Jakob Roséen
Bandförman HT16-VT17 Christoffer Lundgren
Barförman HT16-VT17 Carolina Lundh
Barförman HT16-VT17 Johannes Wetterholt
Brunchförman Fyllnadsval HT16 Olof Månsson
Brunchförman HT16-VT17 Jesper Johansson
Brunchförman HT16-VT17 Diana Holmberg
Fanbärare vice HT16-VT17 Elin Mattsson
Fotoförman HT16-VT17 Emmy Dahlskog
Hovmästare HT16-VT17 Vakant
  Motförslag: Benedict Lützenburg
Hovmästare HT16-VT17 Ebba Harbo-Thomasson
Idrottsförman Fyllnadsval HT16 Johan Uppström
Idrottsförman HT16-VT17 Lukas Leimar
IT-förman HT16-VT17 Axel Krottler
Kock HT16-VT17 Vakant
Kock HT16-VT17 Erik Borén
Kvällsansvarig Fyllnadsval HT16 Vakant
Kvällsansvarig HT16-VT17 Gustav Åkesson
Kök onsdag Fyllnadsval HT16 Björn Lundberg
Kök onsdag HT16-VT17 Gustav Lindgren
Kök onsdag HT16-VT17 Sandra Bogren
Layoutförman HT16-VT17 Mattias Madsen
Leijonhufvud HT16-VT17 Vakant
Leijonhufvud HT16-VT17 Vakant
Lunchförman HT16-VT17 Vakant
Lunchförman HT16-VT17 Vakant
NATU-förman HT16-VT17 Isabella Schuman
NATU-förman HT16-VT17 Annika Maretic
Pub fredag HT16-VT17 Vakant
  Motförslag: Anna Bergqvist
Pub onsdag HT16-VT17 Vakant
Quizmaster HT16-VT17 Andreas Nyström
Redaktör Fyllnadsval HT16 Gustaw Eriksson
Redaktör HT16-VT17 Teodor Fridén
Sexmästare HT16 Vakant
  Motförslag: Ebba Harbo-Thomasson
  Motförslag: Ellen Bergdahl
Sexmästare HT16-VT17 Anna Dahlman
Sexmästare HT16-VT17 Karin Gabrielsson
Sexmästare HT16-VT17 Joakim Källén
Slabbförman HT16-VT17 Vakant
  Motförslag: Anna Bergqvist
Slabbförman HT16-VT17 Axel Norrsén
Sångförman HT16-VT17 Henrik Reimer
Textilvårdsförman HT16-VT17 Ludvig Nilsson

 

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter

I valberedningens tjänst,

Johanna Jern
Ordförande Valberedningen
Tel: 0737-27 56 01
Mail: valberedning@hallandsnation.se

  • facebook Valberedningens nomineringar med motförslag
  • twitter Valberedningens nomineringar med motförslag
 

Valberedningens nomineringaronsdag 4 maj 2016 kl. 15:32

Hallands Nations valberedning har äran att nominera följande personer inför nationsmötet torsdagen den 12 maj:

Valberedningsordförande* HT16-VT17
Valberedningsledamot* HT16-VT17
Valberedningsledamot* HT16-VT17

*Poster till valberedningen väljs genom fri nominering. Ansökning/nominering sätts upp på anslagstavlan eller lämnas till ordförande vid nationsmötets början.

Kollegieledamot HT16-VT18 Albert Eisen-Schmidt
Kollegieledamot HT16-VT18 Tove Eklund
Kollegieledamot HT16-VT18 Jesper Forsgren
Kollegieledamot HT16-VT18 Henrik Rydberg
Kollegieledamot HT16-VT18 Andreas Skantze
AKTU-kommunikatör HT16-VT17 Cleo Bjerkland
Aniarakommunikatör Fyllnadsval HT16 Sanna Jaselius
Klubbkommunikatör Fyllnadsval HT16 Vakant
PR-kommunikatör HT16-VT17 Jakob Roséen
Bandförman HT16-VT17 Christoffer Lundgren
Barförman HT16-VT17 Carolina Lundh
Barförman HT16-VT17 Johannes Wetterholt
Brunchförman Fyllnadsval HT16 Olof Månsson
Brunchförman HT16-VT17 Jesper Johansson
Brunchförman HT16-VT17 Diana Holmberg
Fanbärare vice HT16-VT17 Elin Mattson
Fotoförman HT16-VT17 Emmy Dahlskog
Hovmästare HT16-VT17 Vakant
Hovmästare HT16-VT17 Ebba Harbo-Thomasson
Idrottsförman Fyllnadsval HT16 Johan Uppström
Idrottsförman HT16-VT17 Lukas Leimar
IT-förman HT16-VT17 Axel Krottler
Kock HT16-VT17 Vakant
Kock HT16-VT17 Erik Borén
Kvällsansvarig Fyllnadsval HT16 Vakant
Kvällsansvarig HT16-VT17 Gustav Åkesson
Kök onsdag Fyllnadsval HT16 Björn Lundberg
Kök onsdag HT16-VT17 Gustav Lindgren
Kök onsdag HT16-VT17 Sandra Bogren
Layoutförman HT16-VT17 Mattias Madsen
Leijonhufvud HT16-VT17 Vakant
Leijonhufvud HT16-VT17 Vakant
Lunchförman HT16-VT17 Vakant
Lunchförman HT16-VT17 Vakant
NATU-förman HT16-VT17 Isabella Schuman
NATU-förman HT16-VT17 Annika Maretic
Pub fredag HT16-VT17 Vakant
Pub onsdag HT16-VT17 Vakant
Quizmaster HT16-VT17 Andreas Nyström
Redaktör Fyllnadsval HT16 Gustaw Eriksson
Redaktör HT16-VT17 Teodor Fridén
Sexmästare HT16 Vakant
Sexmästare HT16-VT17 Anna Dahlman
Sexmästare HT16-VT17 Karin Gabrielsson
Sexmästare HT16-VT17 Joakim Källén
Slabbförman HT16-VT17 Vakant
Slabbförman HT16-VT17 Axel Norrsén
Sångförman HT16-VT17 Henrik Reimer
Textilvårdsförman HT16-VT17 Ludvig Nilsson

 

Motförslag skall anslås på anslagstavlan senast lördagen den 7 maj kl. 23.59 och ska innehålla motförslagets namn, sökt post samt underskrift av två nationsmedlemmar. Motförslaget skall även meddelas valberedningens ordförande via mail eller telefon.

Vid motförslag mot vakant post förlängs ansökningstiden med 48 timmar.

För beskrivning av vad posterna innebär, se Förmannaposter.

I valberedningens tjänst,

Johanna Jern
Ordförande valberedningen
Tel: 073- 737 27 56 01
Mail: valberedning@hallandsnation.se

  • facebook Valberedningens nomineringar
  • twitter Valberedningens nomineringar
 

Nationsmöte 12 majmåndag 2 maj 2016 kl. 21:29

NATIONSMÖTE

Torsdagen den 12 maj 2016

Plats: Hallands Ås

Tid: 19.00

Dagordning 

§1 OFMÖ

§2 Godkännande av kallelse och dagordning

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av justeringspersoner och rösträknare

§5 Godkännande av föregående mötesprotokoll

§6 Quratelet informerar

§7 Ekonomi

§8 Godkännande av bokslut samt årsredovisning för
     Hallandsgården 2015

§9 Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för VT15

§10 Val av revisorer för HT16-VT17

§11 Fastställande av nationsavgift för HT16

§12 Godkännande av SKFM som avtalspart i Studentlund

§13 Val av förtroendeposter

§14 Övrigt

§15 Meddelanden

§16 OFMA

Relevanta handlingar finns att tillgå på nationens expedition.
Frågor till proqurator ekonomi em. gällande bokslut VT15 ställs via mail: freols9205@live.se

Mat serveras efter mötet.

Samtliga medlemmar av Hallands Nation är välkomna för att göra sin röst hörd!

Välkomna!
Julia Herou, Qurator

  • facebook Nationsmöte 12 maj
  • twitter Nationsmöte 12 maj
 

Hallands Nation utlyser förtroendepostertisdag 12 april 2016 kl. 14:36

Hallands Nations Valberedning har den stora äran att utlysa följande förmannaposter inför nationsmötet torsdagen den 12 maj:

Valberedningsordförande* HT16-VT17
Valberedningsledamot* HT16-VT17
Valberedningsledamot* HT16-VT17
Kollegieledamot HT16-VT18
Kollegieledamot HT16-VT18
Kollegieledamot HT16-VT18
Kollegieledamot HT16-VT18
Kollegieledamot HT16-VT18
AKTU-kommunikatör HT16-VT17
Aniarakommunikatör Fyllnadsval HT16
Klubbkommunikatör Fyllnadsval HT16
PR-kommunikatör HT16-VT17
Bandförman HT16-VT17
Barförman HT16-VT17
Barförman HT16-VT17
Brunchförman Fyllnadsval HT16
Brunchförman HT16-VT17
Brunchförman HT16-VT17
Fanbärare vice HT16-VT17
Fotoförman HT16-VT17
Hovmästare HT16-VT17
Hovmästare HT16-VT17
Idrottsförman Fyllnadsval HT16
Idrottsförman HT16-VT17
IT-förman HT16-VT17
Kock HT16-VT17
Kock HT16-VT17
Kvällsansvarig Fyllnadsval HT16
Kvällsansvarig HT16-VT17
Kök onsdag Fyllnadsval HT16
Kök onsdag HT16-VT17
Kök onsdag HT16-VT17
Layoutförman HT16-VT17
Leijonhufvud HT16-VT17
Leijonhufvud HT16-VT17
Lunchförman HT16-VT17
Lunchförman HT16-VT17
NATU-förman HT16-VT17
NATU-förman HT16-VT17
Pub fredag HT16-VT17
Pub onsdag HT16-VT17
Quizmaster HT16-VT17
Redaktör Fyllnadsval HT16
Redaktör HT16-VT17
Sexmästare HT16
Sexmästare HT16-VT17
Sexmästare HT16-VT17
Sexmästare HT16-VT17
Slabbförman HT16-VT17
Slabbförman HT16-VT17
Sångförman HT16-VT17
Textilvårdsförman HT16-VT17

*Poster till valberedningen väljs genom fri nominering. Ansökning/nominering sätts upp på anslagstavlan eller lämnas till ordförande vid nationsmötets början.

För beskrivning av vad posterna innebär se: Förmannaposter

Nomineringarna skall mailas till valberedning@hallandsnation.se eller läggas i valberedningens brevlåda vid entrén senast lördagen den 23 april kl. 23:59 och ska innehålla den nominerades namn, telefonnummer, mailadress samt föreslagen post. Man får nominera vem man vill förutsatt att personen är medlem av Hallands Nation. Givetvis kan man även nominera sig själv. Viktigt är att en post måste sökas på det antal terminer den är utlyst. Samtliga nominerade kallas till intervju.

I valberedningstjänst,

Johanna Jern
Ordförande Valberedningen

Tel: 073-737 27 56 01
Mail: valberedning@hallandsnation.se

  • facebook Hallands Nation utlyser förtroendeposter
  • twitter Hallands Nation utlyser förtroendeposter
 
 
 
Studentlund.se