Policy

Som nationsmottot, ”De é kärlek”, hintar om så tror vi på alla människors lika värde och vi arbetar ständigt för att uppehålla en transparent och demokratisk nation. På Hallands Nation är alla människor,  oavsett kön, religion, hudfärg eller sexuell läggning, välkommna. För att uppehålla en stabil grund för nationen och föra vidare våra viktigaste verktyg använder vi oss av vår stadga samt ett flertal policies som vi sätndigt arbetar med. Stadgarna fungerar som nationens interna grundlagar och för att ta del av denna samt våra olika policies så kan du ladda hem dem i pdf nedan.

Hallands Nations stadgar

Ladda ner pdf

Krishanteringspolicy för Hallands nation

Ladda ned pdf

Likabehandlingspolicy

Ladda ned pdf

Equality Policy

Ladda ned pdf

Alkoholpolicy

Ladda ned pdf

Miljöplan antagen HT15

Ladda ned pdf