Hallands Nations Vänner

Hallands Nations Vänner, HNV, är nationens alumninätverk. Föreningens primära syfte är att fungera som ett paraply för de som en gång varit inskrivna vid Lunds universitet och har en koppling till Hallands Nation. De fungerar också som rådgivande för nationen och är en stöttepelare för Hallands på många olika sätt.

Läs mer om Hallands Nations Vänner på deras hemsida.