Engagera dig

Att jobba på Hallands är den snabbaste vägen rakt in i studentlivet. Vet du innehållet i en gin & tonic borde du prova att jobba i baren och kan du fota med en kamera kanske mingelfoto är din grej. Kan du hacka lök är du välkommen i köket och om du vet hur man bär en tallrik så är du perfekt för vår servisstyrka. Förutom vänner för livet och ett oförglömligt studentliv får du ovärderlig arbetslivserfarenhet hos oss.

Gå gärna med i Facebookgruppen. Där läggs det löpande ut jobbarpass som behöver fyllas.

Du kan även fylla i formuläret nedan för att skicka dina kontaktuppgifter direkt till våra kommunikatörer som är ansvariga för de olika utskotten på nationen.

Välkommen att jobba på den bästa av nationer!

Förman

Att vara förman innebär att du är vald av nationsmötet till ett förtroende uppdrag på nationen. På Hallands Nation finns det flera olika utskott där förmannen är medlem i. Förmannaskapet är ytterligare ett längre steg in i studentlivet. Det innebär mer ansvar men också fler roliga sociala sammanhang som är unikt för studentlivet. Genom att anta ett förtroendeuppdrag så får du vänner för livet och starka meriter som kommer att gynna dig senare i livet. 

Valberedningen

När det är dags att välja in nya förmannaposter eller quratelsposter kommer nationens valberedning in i bilden. De fem förtroendevalda valberedningsledamöterna är ansvariga för att intervjua samtliga kandidater till förmanna- och quratelsposter på nationen och nominera till nationsmötet. Utskottet är fristående från resten av nationen vilket förutsätter att alla ledamöter är objektiva och har nationsmötets förtroende att göra jobbet. Inför varje valperiod utlyser valberedningen de poster som går att nominera antingen sig själv eller sina vänner till. Håll utkik efter detta på hemsidan och vår Facebooksida!