Valberedningen på Hallands Nation har den stora äran att utlysa följande förtroendeposter inför nationsmötet torsdagen den 16 februari.