Har du någon som du vill uppmärksamma lite extra? Nu utlyser Hallands Nations Vänner sitt stipendium för ”bästa kamrat” som varje år delas ut till minst en medlem i Hallands Nation.